خدمات فنی مهندسی، تاسیسات و ساختمان

معرفی دپارتمان فنی مهندسی

این گروه با بهره گیری از تخصص مربوطه و ارتباطات ویژه معرف، راهنما، بسترساز و همراه شما در پروژه های مهندسی و پیمانکاری است. ما با ارائه خدمات با بالاترین کیفیت در بخش های شناسایی و ارزیابی اولیه و معرفی و ارجاع پروژه ها و مناقصات، همراهی و سازماندهی تجهیز کارگاه، تأمین نیروی انسانی مهندسی و فنی محلی در کنار سایر خدمات توانسته ایم گامی بزرگ و ارزنده برای رفع نیازهای گوناگون شما مشترین عزیز در این حوزه برداریم

اخبار و گزارشات روزانه کارگروه فنی مهندسی تاسیسات و ساختمان

نمونه کار های کارگروه فنی مهندسی تاسیسات و ساختمان

parallax background

فرم درخواست


لطفا نوع درخواست خود را در بخش های مربوطه درج نمائید تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود

ارتباط با کارگروه فنی مهندسی تاسیسات و ساختمان